Метизы

Цены

Заказать

Болт культиватора М10х35 Болт М18х160 Болт М8х65(Китай)
Болт культиватора М10х45 Болт М18х160(Украина) Болт М8х65(мебельный)
Болт лемеха М12х45 Болт М18х40 Болт М8х70
Болт лемеха М12х60 Болт М18х40 У Болт М8х70 С
Болт М10х1,25х20 Болт М18х50 Болт М8х70(пол.резьба)
Болт М10х100 Болт М18х50 Украина Болт М8х80(Украина)
Болт М10х110 Болт М18х60 Болт М8х90
Болт М10х120 У Болт М18х60 У Винт М20х75
Болт М10х125 Болт М18х70 Гайка М10 У
Болт М10х130Укр. Болт М18х80 Гайка М10(Китай)
Болт М10х20 Болт М18х90 Гайка М12
Болт М10х25 Болт М18х90Укр. Гайка М12 У
Болт М10х30 Болт М20х100 Гайка М12х1,25
Болт М10х35 Болт М20х100 У Гайка М14
Болт М10х40 Болт М20х120 Гайка М14(Украина)
Болт М10х45 Болт М20х140 Гайка М16
Болт М10х45(пол.резьба) У Болт М20х160 Гайка М16(Украина)
Болт М10х50 Болт М20х160 (Украина) Гайка М16х1,5
Болт М10х50 Украина Болт М20х180 Гайка М18
Болт М10х50(Китай) Болт М20х200 Гайка М18 (Украина)
Болт М10х55 Болт М20х60 Гайка М22
Болт М10х60 Болт М20х62(башмач)Укр. Гайка М22(Украина)
Болт М10х60 Китай Болт М20х70 У Гайка М24
Болт М10х60(пол.резьба) Болт М20х75 Гайка М27 У
Болт М10х60(Украина) Болт М20х80 Гайка М30
Болт М10х65 Болт М20х80(лемеш)У Гайка М6Китай
Болт М10х70 Болт М20х90 Гайка М8
Болт М10х70(Украина) Болт М20х90 Украина Гайка М8 (Украина)
Болт М10х75 Болт М20х95 Гайка М8(Китай)
Болт М10х75(Украина) Болт М22х100(Украина) Гайка медная М10
Болт М10х80 Болт М22х110 Гайка медная М10х1,25
Болт М10х90 Болт М22х120 Гвозди строит 2,5х50
Болт М12х100 Болт М22х120(Украина) Гвозди строит 2,5х60
Болт М12х100 (Украина) Болт М22х130 Гвозди строит 3,5х90 (Украина)
Болт М12х110 Болт М22х140 Гвозди строит 3х70
Болт М12х120 Болт М22х160 Гвозди строит 4х100 (Украина)
Болт М12х20У Болт М22х180 Гвозди строит 4х120 (Украина)
Болт М12х25 Болт М22х180 У Гвозди строит 5х150 (Украина)
Болт М12х25 Украина Болт М22х80 Гвозди строит 6х200
Болт М12х30 Болт М22х80У Заклепка 5х26 (потайн.головка)
Болт М12х35 Болт М22х90 Заклёпка 10х28 ал
Болт М12х35(Китай) Болт М24х100(Украина) Заклёпка 4х10 (40) ал(№7)
Болт М12х40 Болт М24х110 Заклёпка 4х10 (65) бронза
Болт М12х45 Болт М24х110 У Заклёпка 5х16 (потайн.головка)
Болт М12х50 У Болт М24х120 Заклёпка 5х16 ал(64)№31
Болт М12х50(Китай) Болт М24х120 У Заклёпка 5х16 Нива
Болт М12х60 Болт М24х140 Заклёпка 5х20
Болт М12х65 Болт М24х160 Заклёпка 5х26 Нива
Болт М12х70 Болт М24х180 Заклёпка 5х28 Нива
Болт М12х70 Украина Болт М24х200 Заклёпка 5х32 Нива
Болт М12х75 Болт М24х240Укр. Заклёпка 6х18 Дон креп.сегм.
Болт М12х80 Болт М24х300 У Заклёпка 6х18(полукругл.головкой)
Болт М12х90 Болт М24х80 Заклёпка 6х28 Дон
Болт М14х100 Болт М24х90 Заклёпка 6х32
Болт М14х100(Украина) Болт М24х90(У) Заклёпка 8х24 ал
Болт М14х130 Болт М27х100(Украина) Шайба плоская М-10
Болт М14х130 (Сербия) Болт М27х120 Шайба плоская М-10(увелич)
Болт М14х30 Болт М27х160 Шайба плоская М-12
Болт М14х40 Болт М27х180 Шайба плоская М-12(увелич)
Болт М14х40 Украина Болт М27х200 Шайба плоская М-14
Болт М14х50 У Болт М27х220 Шайба плоская М-16
Болт М14х55 Болт М27х90 Шайба плоская М-16 оц (Китай)
Болт М14х60 Болт М30х160Укр. Шайба плоская М-18 Китай
Болт М14х70 Болт М30х180 У Шайба плоская М-20
Болт М14х75 Болт М30х190Укр Шайба плоская М-22
Болт М14х80 Болт М30х220Укр. Шайба плоская М-24
Болт М14х80(Укр) Болт М30х240 (Украина) Шайба плоская М-27
Болт М14х85 Болт М6х16 Шайба плоская М-27(Китай)
Болт М14х90 Болт М6х20 Шайба плоская М-30
Болт М16х100 Болт М6х20 (Украина) Шайба плоская М-5
Болт М16х110 Болт М6х25 Шайба плоская М-6 анодир
Болт М16х120 Болт М6х30 Шайба плоская М-6(увеличен)
Болт М16х130 Болт М6х35 Шайба плоская М-8
Болт М16х140 Болт М6х40 Шайба плоская М-8(Китай)
Болт М16х150 Болт М6х40 У Шайба плоская М-8(увеличен)
Болт М16х160 Болт М6х40(пол.реьба) Шайба плоская М-8(увеличен)К
Болт М16х170 Болт М6Х45 Шайба плоская М12(Китай)
Болт М16х180 Болт М6Х50 Шайба плоская М14(Китай)
Болт М16х180 У Болт М6х60 У Шайба плоская М20 К
Болт М16х200(Украина) Болт М6х65 Шайба плоская М30 Китай
Болт М16х40 Болт М6х70 Шайба пруж. Ф10
Болт М16х40 Украина Болт М8х100 Шайба пруж. Ф10У
Болт М16х45 Украина Болт М8х110 Шайба пруж. Ф12(Украина)
Болт М16Х50 Болт М8х110 К Шайба пруж. Ф14
Болт М16х55 Болт М8х120 Шайба пруж. Ф14(Укр)
Болт М16х60 Болт М8х16 Шайба пруж. Ф16(Украина)
Болт М16х60 Украина Болт М8х16(оцинк) Шайба пруж. Ф18
Болт М16х65 Украина Болт М8х20 Шайба пруж. Ф18 (Украина)
Болт М16х70 Болт М8х25 Шайба пруж. Ф20
Болт М16х80 Болт М8х25К Шайба пруж. Ф20(Украина)
Болт М16х80 (Украина) Болт М8х30 Шайба пруж. Ф22
Болт М16х80(лемешные) Болт М8х35 Шайба пруж. Ф24
Болт М16х85 Болт М8х40 Шайба пруж. Ф27
Болт М18х100(Украина) Болт М8х40(комбайн) Шайба пруж. Ф30
Болт М18х110 Болт М8х45 Шайба пруж. Ф5
Болт М18х120 Болт М8х50 Шайба пруж. Ф6
Болт М18х120 У Болт М8х50 К Шайба пруж. Ф6 У
Болт М18х130 Болт М8х50(пол.резьба) Шайба пруж. Ф8(Украина)
Болт М18х140 Болт М8х55 Шайба пруж.Ф22(Украина)
Болт М18х140 У Болт М8х60  
Болт М18х150 Болт М8х65